دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

سامانه آموزش مجازی

قابل توجه دانشجویان گرامی
تمامی اطلاعات در آموزشیار ، در سامانه وادانا منتقل شده است. سامانه آماده برگزاری کلاسها می باشد.

آموزش تعطیل نیست

به یاری خدا کرونا را شکست می دهیم